Wednesday, 6 February 2013

Chasing Pavements

Những ngày cuối năm, mọi người hối hả về quê đón Tết, mình lại vội vội vàng vàng khăn gói ra đi. Háo hức với những dự định trước mắt, nặng lòng với những gì bỏ lại sau lưng.
Should I give up,
Or should I just keep chasin' pavements?
Even if it leads nowhere
Or would it be a waste
Even if I knew my place
Should I leave it there

No comments:

Post a Comment